Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Høst 2019

Hensikt

Instruktørutdanningen skal bidra til at den politioperative kompetansen i politi- og lensmannsetaten blir tilegnet, vedlikeholdt og utviklet i tråd med gjeldende kunnskap og nye krav til yrkesutøvelsen. Utdanningen skal støtte opp under en enhetlig praksis samt bidra til nettverksbygging.

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte og egnete tjenestepersoner som har eller er tiltenkt rollen som instruktør sentralt og lokalt innenfor politioperativ utdanning og trening. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

Utdanning:

  • Bestått bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning

Ansettelse, praksis og andre krav:

  • Ansettelse i politi- og lensmannsetaten
  • Minimum 3 års praksis fra patrulje- og ordenstjenesten
  • Minimum godkjenning som innsatspersonell kategori 4 (IP4) i søkeråret

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanning erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2019

1. samling: Uke 41 og 42/2019 - Oslo
2. samling: Uke 4 og 5/2020 (med forbehold om endringer) - Stavern
3. samling: Uke 13, 14 og 15/2020 - Stavern

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til:
Politioverbetjent Martin Grove, e-post: , eller
høgskolelektor Kjersti Eckblad, e-post: , telefon: 23 19 98 23.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssteder
Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger
Justissektorens kurs og øvingssenter, Stavern  

Sist oppdatert: |