Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte og egnete personer i politi- og lensmannsetaten, eller samarbeidende etater, som har eller er tiltenkt en rolle som kjøreinstruktør.
Det forutsettes at deltakerne fra politi- og lensmannsetaten er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

  • Søkere må dokumentere følgende formelle krav:
  • generell studiekompetanse
  • ansettelse i politi- og lensmannsetaten eller annen nødetat
  • minimum 5 års praksis som utrykningssjåfør etter endt grunnutdanning
  • bestått Politihøgskolens kjøretest

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • minimum 5 års relevant praksis (hvor inntil 2 år kan være relevant utdanning) erstatter kravet om generell studiekompetanse. Ordningen gjelder kun søkere som er 25 år eller eldre.

Informasjon om kjøretest
Søkere må ha gjennomført og bestått Politihøgskolens kjøretest for å bli tatt opp til utdanningen. Kjøretesten gjennomføres av kjøreinstruktører utpekt av Politihøgskolen, og i henhold til definerte kriterier.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

 

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Sjur Helstad telefon: 33 20 60 12, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssteder   
Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo
Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |