Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Søknadsfrist

Legg til i Outlook
Søk opptak

Introduksjon

Endring og utvikling preger politiet som andre offentlige etater og livslang læring er vektlagt. For å kunne håndtere den økende mengde opplæring samfunnet og politietaten krever, er godkjente instruktører viktig. Politihøgskolen vurderer instruktørutdanningene som et av høgskolens viktigste bidrag til kompetanseheving i etaten.

Etterforskning er en av politiets kjerneoppgaver og et fagområde i stadig utvikling. For å sikre høy kvalitet, kortere saksbehandling og bedre utnyttelse av politiets ressurser, er det også viktig at politiets etterforskning er målrettet og har fokus på de rettslig relevante bevistema. Etatens evne til å løse etterforskningsoppgavene er av betydning for befolkningens opplevelse av trygghet og rettsikkerthet. Det er derfor av stor viktighet at politiet har høy etterforskningskompetanse.

Instruktørutdanningen er utarbeidet og tilrettelagt i forhold til de krav og utfordringer etterforskningsfeltet stiller. Utdanningen gir 20 studiepoeng.

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte og egnete tjenestepersoner som har eller er tiltenkt rollen som instruktør sentralt eller lokalt i etterforskning. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

1. samling: Uke 5 og 6 - Oslo
2. samling: Uke 13 og 14 - Oslo
3. samling: Høsten 2020 i forbindelse med Videreutdanning i etterforskning

Eksamen

Eksamen gjennomføres høsten 2020.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Kjell Erik Eriksen, e-post , mobil 918 75044, eller

Høgskolelektor Anne Kathrine Hagen, e-post ,
mobil: 926 45 515

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |