Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte  og egnete tjenestepersoner som har eller er tiltenkt rollen som instruktør sentralt og lokalt. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha Politiskolen/Politihøgskolen, eller Master i rettsvitenskap eller tilsvarende. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse 
  • Være fast ansatt i politi- og lensmannsetaten
  • Ha fagansvar innenfor Schengen grensekontroll
  • Ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
  • Kunne bruke DUF, ELYS II/SIS og andre sentrale dataregistre
  • Ha instruktøroppgaver/undervisningsoppgaver lokalt og/eller sentralt underveis i studiet

Krav om politiutdanning kan fravikes om søker kan dokumentere annen relevant kompetanse.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2019 har følgende samlinger:

1. samling: Uke 36 og 37/2019 - Oslo
2. samling: Uke 3 og 4/2020 - Oslo
3. samling: Uke 19 og 20/2020 - Oslo

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål rettes til:
Høgskolelektor Ann Kristin Markussen, telefon: 23 19 99 62 eller
høgskolelektor Olav Dahl, telefon: 23 19 97 98.  

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted 
Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo  

Sist oppdatert: |