Hopp til innhold

Introduksjon

Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets samtaler med unge og deres foresatte om risikoadferd og kriminalitet. Samtaleverktøyet brukes for å kartlegge og identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer i den unges liv med tanke på kriminalitet. Gjennom samtalen skal den unge og deres foresatte gjøres ansvarlig for å forebygge en framtidig kriminell adferd.

Forebyggende koordinator eller en egnet politiansatt skal gjennomføre opplæring og veiledning i eget distrikt, samt trygge, støtte og motivere til økt bruk av bekymringssamtalen som verktøy, innenfor rammen av gjeldende veileder.

Målgruppe

Målgruppen for utdanningen er politiansatte som har særlig ansvar for forebyggende arbeid blant barn og unge, samt politiansatte på den enkelte driftsenhet som er eller er tiltenkt å være faglige veiledere.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha Politiskole/Politihøgskole
  • Være ansatt i politi- og lensmannsetaten
  • Ha minst 3 års praksis
  • Kunne dokumentere at de har gjennomført minst 10 bekymringssamtaler
  • Ha bestått utdanning i veiledningspedagogikk på minst 5 studiepoeng, eller kan dokumentere utdanning som kan erstatte denne

Mål

Målet med utdanningen er å bidra til at ansatte i politiet blir bedre kvalifisert til å gjennomføre politiets bekymringssamtale, og gjennom dette kan styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Olav Dahl, telefon: 23 19 97 98, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |