Hopp til innhold

Målgruppe

Den primære målgruppen er beredskapsplanleggere, samt polititjenestepersoner som er tiltenkt oppgaver i beredskapsarbeid. Ansatte hos samvirkeaktører med tilsvarende oppgaver kan også søke.

Søkere fra politiet skal utvelges i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha Politiskolen/Politihøgskolen eller annen bachelorgrad. Søkere med Politiskolen må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Være ansatt i politi- og lensmannsetaten eller hos samvirkeaktørene
  • Ha minst tre års praksis etter grunnutdanning og bred yrkeserfaring
  • Være klarert eller kunne klareres for HEMMELIG

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravene om tre års praksis.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2018:

Samling 1: Uke 38 og 39 Oslo
Samling 2: Uke 7/ 2019 Stavern
Samling 3: Uke 21/ 2019 Stavern

Eksamen

Eksamen: juni 2019

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Dagfinn Mong, e-post: , telefon: 33 20 60 96

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssteder 
Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |