Hopp til innhold

Introduksjon

Beredskapstroppen er en del av Felles Nasjonale Bistandsressurser ved Oslo politidistrikt, sammen med Bombetjenesten, Forhandlertjenesten, Helikoptertjenesten og Den kongelige politieskorte.

Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet. For å ivareta enkelhet, kraftsamling og handlefrihet bør Beredskapstroppens ressurser settes sammen for en optimal løsning av et oppdrag. Beredskapstroppen skal besitte den høyeste operative spisskompetanse i norsk politi.

Beredskapstroppen skal bistå med polititaktiske råd til taktisk, operasjonelt og strategisk nivå i Oslo politidistrikt.

På anmodning skal Beredskapstroppen yte bistand til alle landets politidistrikter inkludert Sysselmannen på Svalbard. Under utførelse av oppdrag er Beredskapstroppen underlagt den stedlige politimester og skal i aksjonsfasen gis taktisk kontroll over tildelt oppdrag (jfr. Rundskriv 2012/003 fra Politidirektoratet).

Politihøgskolen tilbyr i nært samarbeid med Beredskapstroppen et studie for innsatspersonell til politiets Beredskapstropp. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Målgruppe

Målgruppen er politiutdannet personell som ønsker å tjenestegjøre ved Beredskapstroppen.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav: 

 • Bestått bachelorgrad i politiutdanning/3-årig politiutdanning

Praksis og andre krav:

 • Være fylt 25 år
 • Bestå helseundersøkelse hos lege basert på skjema fra Politihøgskolen
 • Kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
 • Bestå fysisk egentest dokumentert på skjema fra Politihøgskolen
 • Bli vurdert egnet til utdanningen gjennom opptaksprøver/seleksjon ved Politihøgskolen

Det er et krav at søkere til utdanningen vurderes som egnet for tjeneste ved Beredskapstroppen. Dette vurderes gjennom henholdsvis opptaksprøver/tester og en etterfølgende seleksjonsprosess.

Søkerne må gjennomføre følgende opptaksprøver/tester i regi av Politihøgskolen for å dokumentere egnethet for videre seleksjon:

 • Fysiske tester
 • Svømme/dykke test
 • Fobitester
 • Psykologiske tester
 • Intervju

Innhold

Se for øvrig studieplanen for ytterligere informasjon, nærmere beskrivelse av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Samlinger er unntatt offentlighet.

Søknader til denne utdanningen skal sendes Politihøgskolen og ikke via eget tjenestested:

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Merk konvolutten «GUBT2019».

NB! Når søknad er postlagt, send mail til med bekreftelse på at søknad er sendt og med telefonnummer som du eventuelt kan kontaktes på. 

Søknaden må inneholde:

 • Vedlegg 1:    Søknadsskjema
 • Vedlegg 2:    Motivasjonsnotat
 • Vedlegg 3:    Skjema for fysisk test
 • Vedlegg 4:    Skjema for helseundersøkelse
 • Vedlegg 5:    Skjema for hjertescreening
 • Vedlegg 6:    Vitnemål fra Politihøgskolen
 • Vedlegg 7:    Dokumentert arbeidserfaring fra politietaten
 • Vedlegg 8:    CV og passbilde

NB! Ingen av papirene i søknaden skal stiftes sammen og det skal kun være tekst på en side av hvert ark.

Søkere gjøres oppmerksom på at søknadspapirer og vurderinger gjort av den enkelte student gjennom studiet vil overleveres fra Politihøgskolen til arbeidsgivere (Oslo politidistrikt og/eller Politiets sikkerhetstjeneste) ved søknad om stilling.

Det vises til Politihøgskolens Personvernerklæring (www.phs.no/personvernerklaring).

 


Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til utdanningen kan rettes til:

Pob. Pål Erling Lundbekk, Politihøgskolen
e-post:
tlf: 99286685.
Pob. Arne Jon Overland, Politihøgskolen
e-post:
tlf: 98692457.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .     

Sist oppdatert: |