Hopp til innhold

Søk opptak

Søknad til Erfaringsbasert master i etterforskning åpner 15. august 2019

Slik søker du master

Oppstart av Nordisk master i politiedelse er utsatt

Ny planlagt oppstart er januar 2020 og ny søknadsfrist er oktober 2019.

Årsaken til utsettelsen er for få søkere fra Sverige og Danmark, det jobbes videre med dette. Søkere fra Norge får tilbud om å opprettholde søknaden, og nye søkere er velkommen.

Erfaringsbasert master i digital forensics and cybercrime investigation

Politihøgskolen samarbeider med NTNU, om en erfaringsbasert master i digital forensics and cybercrime investigation. Denne gir fordypning i hvordan etterforskning gjennomføres i cyberdomenet og hvordan den skal gjennomføres for å ivareta kriminaltekniske hensyn, rettssikkerhet og personvern.

Spørsmål om masterstudiene?

Har du spørsmål som går på det faglige rundt master i politivitenskap og erfaringsbasert master i etterforskning, kan du kontakte studieleder Nina Jon, telefon: 23 19 97 46, e-post: . For nordisk master i politiledelse, ta kontakt med Rune Glomseth, telefon: 23 19 98 35, e-post: .

Spørsmål angående opptak til master i politivitenskap, erfaringsbasert master i etterforskning og nordisk master i politiledelse sendes på e-post til: .

For alle spørsmål om erfaringsbasert master i digital forensics and cybercrime investigation, kontakt study programme coordinator, , eller send en e-post til: .