Hopp til innhold

Emne 2: Forskningsmetode, 10 studiepoeng

Emnet handler om metoder i politiforskning. Det legges vekt på innføring i en kritisk og reflektert tilnærming til ulike informasjonskilder og forskningsresultater.

Kunnskap

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

  • Vitenskapelige metoder relevante for politivitenskapen
  • Ulike typer forskningsdesign, valg av metode og kravene til en faglig problemstilling
  • Ulike datakilder, analyse og tolkning av data,
  • Statistikkens rolle i politiet

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

  • Drøfte ulike forskningsdesign og vitenskapelige metoder for å besvare en faglig problemstilling
  • Kritisk vurdere forskning og statistikk

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

  • Praktisk gjennomføring av datainnsamling
  • Innlevering av utkast på fagoppgave
  • Lese og kommentere to medstudenters utkast

Vurdering

Emnet avsluttes med en innlevering av fagoppgave. Omfang 3000 ord (+/- 10 %). Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Fagoppgaven vurdere med gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

Ca. 600-700 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |