Hopp til innhold

Emne 6 B: Fordypning i kvantitativ metode, 10 studiepoeng

Emnet gir inngående forståelse av kvantitative forskningsmetoder.

Studentene lærer hvordan disse metodene kan anvendes i arbeidet med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse, samt kritisk å vurdere ulike tilnærminger til kvantitative data.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

  • Grunnleggende statistikk og statistiske analyser
  • Bruk av statistisk programvare
  • Tolkning av statistiske resultater
  • Etiske problemstillinger i statistisk analyse

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

  • Velge statistisk analysemetode og begrunne valget
  • Anvende sentrale statistiske analyseteknikker
  • Anvende statistisk programvare til grunnleggende analyser
  • Tolke og kritisk drøfte kvantitative forskningsresultater
  • Beskrive resultater med tabeller, figurer og tekst

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

  • Gjennomføre to statistiske øvelser i løpet av semesteret

Vurdering

Emne 6 B avsluttes med en med en individuell skriftlig eksamen på 3 timer. Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

800 - 900 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |