Hopp til innhold

Søknadsprosess

Du søker om opptak til alle masterutdanninger ved å bruke SøknadsWeb.

Alle søkere til masterutdanningene benytter SøknadsWeb for søknad om opptak, også søkere uten norsk fødsels- og personnummer. Danske og svenske søkere logger inn via «Utenlandsk søker/International applicant» i SøknadsWeb. 

På SøknadsWeb registrerer du søknad, laster opp nødvendig dokumentasjon og besvarer et eventuelt tilbud om studieplass eller tilbud om ventelisteplass.

Søkere oppfordres til å informere sin arbeidsgiver om sin søknad så tidlig som mulig. Dette for å avklare eventuelle behov for permisjon/ tilrettelegging for gjennomføring av studiet.

Det er et mål for politiet å oppnå en balansert arbeidsstyrke som gjenspeiler befolkningens sammensetning. Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke våre utdanninger.

Forskrift om opptak til masterstudier ved Politihøgskolen

Spørsmål i forbindelse med opptak til masterutdanningene kan sendes til .

Søk opptak - SøknadsWeb

Finanisering

Vi svarer ikke på spørsmål om finansiering av utdanningen (lønn, permisjon og lignende). Spørsmål om finansiering må stilles til arbeidsgiver.

Lånekassen har godkjent Master i politivitenskap som utdanning med rett til støtte fra og med studieåret 2006 - 2007.

Sist oppdatert: |