Hopp til innhold

Søknadsprosess

Du søker om opptak til alle masterutdanninger ved å bruke SøknadsWeb.

Oppstart av Nordisk master i politiledelse er utsatt

Ny planlagt oppstart er januar 2020 og ny søknadsfrist er oktober 2019.

Årsaken til utsettelsen er for få søkere fra Sverige og Danmark, det jobbes videre med dette. Søkere fra Norge får tilbud om å opprettholde søknaden, og nye søkere er velkommen.

Slik søker du

Alle søkere til masterutdanningene benytter SøknadsWeb for søknad om opptak, også søkere uten norsk fødsels- og personnummer. Danske og svenske søkere logger inn via "Utenlandsk søker/International applicant" i Søknadsweb.
På Søknadsweb registrerer man søknad, laster opp nødvendig dokumentasjon og besvarer et eventuelt tilbud om studieplass eller tilbud om ventelisteplass.

Søkere oppfordres til å informere sin arbeidsgiver om sin søknad så tidlig som mulig. Dette for å avklare eventuelle behov for permisjon/ tilrettelegging for gjennomføring av studiet.

Det er et mål for politiet å oppnå en balansert arbeidsstyrke som gjenspeiler befolkningens sammensetning. Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke våre utdanninger.

Forskrift om opptak til masterstudier ved Politihøgskolen

Spørsmål i forbindelse med opptak til masterutdanningene kan sendes til .

Søk opptak - Søknadsweb

Finanisering

Politihøgskolen svarer ikke på spørsmål om finansiering av utdanningen (lønn, permisjon og lignende). Spørsmål om finansiering må stilles til arbeidsgiver.

Lånekassen har godkjent Master i politivitenskap som utdanning med rett til støtte fra og med studieåret 2006 - 2007.

Sist oppdatert: |