Hopp til innhold

Søk i Oria

Bokomtaler og nyheter fra biblioteket

Ole Thomas Bjerknes (PHS) har fullført sin erfaringsbaserte master i etterforskning med masteroppgaven: «Gjort kjent med saken»: En undersøkelse om hvilken informasjon den mistenkte gis om anklagen i forkant av politiavhøret».

Robert Furuhaug (PHS) sin oppgave drøfter problemstillinger knyttet til hvor vidt opptak av kameraovervåkning, bompasseringsdata, data om betalingstransaksjoner og trafikkdata kan utleveres frivillig av besitteren.

Menneskehandel er en form for kriminalitet det kan være særlig utfordrende å arbeide med for politiet. Mange ofre er redde for å samarbeide med politiet. Sakene er ofte vanskelige å bevise, og de kan dermed også være vanskelige å føre for retten.

Tor-Geir Myhrer (professor ved PHS) har skreve artikkelen «Politiarbeid på stedet: styrker og svakheter» i siste nummer av «Tidsskrift for strafferett» 2018. Dette er eit spesialnummer i høve 70-årsdagen til Ragnar Auglend, tidlegare rektor ved PHS.

Til nyhetsarkiv